Giles Bradshaw před 8 měsíci
rodič
revize
922a89432e
1 změnil soubory, kde provedl 4 přidání a 1 odebrání
  1. +4
    -1
      docker-compose.yml

+ 4
- 1
docker-compose.yml Zobrazit soubor

@@ -254,7 +254,8 @@ services:
- ghost-content-images:/var/lib/ghost/content/images
- ghost-content-settings:/var/lib/ghost/content/settings
- ghost-content-adapters:/var/lib/ghost/content/adapters
- ghost-content:/var/lib/ghost/content/old-content
- ghost-content-data:/var/lib/ghost/content/data
- ghost-content-logs:/var/lib/ghost/content/logs
environment:
- GIT_DOMAIN=$GIT_DOMAIN
@@ -577,6 +578,8 @@ volumes:
ghost-content-adapters:
ghost-content-settings:
ghost-content-images:
ghost-content-data:
ghost-content-logs:
mongo-chat:
chat-uploads:
portainer-data: