Procházet zdrojové kódy

matomo as a sub path

master
Giles Bradshaw před 3 roky
rodič
revize
fe2be7b23e
2 změnil soubory, kde provedl 9 přidání a 2 odebrání
  1. +2
    -1
      docker-compose.yml
  2. +7
    -1
      letsencrypt-nginx/conf/git.conf

+ 2
- 1
docker-compose.yml Zobrazit soubor

@@ -13,7 +13,7 @@ services:
environment:
- CERTBOT_EMAIL=${CERTBOT_EMAIL}
- SERVER_NAME=${GIT_DOMAIN}
- PROXY_PASS=http://gitea:3000/
- GIT_PROXY_PASS=http://gitea:3000/
- BLOG_PROXY_PASS=http://ghost:2368/
- CHAT_PROXY_PASS=http://chat:3000/
- COMMENTO_PROXY_PASS=http://commento:8080/
@@ -23,6 +23,7 @@ services:
- PORTAINER_PROXY_PASS=http://portainer:9000/
- PORTAINER_LOCATION=/portainer/
- MATOMO_PROXY_PASS=http://matomo-web/
- MATOMO_LOCATION=/analytics/
- GIT_LOCATION=/git/
- BLOG_LOCATION=/
- CHAT_LOCATION=/chat/


+ 7
- 1
letsencrypt-nginx/conf/git.conf Zobrazit soubor

@@ -148,9 +148,15 @@ server {

location ~ ${GIT_LOCATION}(.*) {
resolver 127.0.0.11 ipv6=off valid=30s; ## internal docker dns
set ${DOLLAR}upstream ${PROXY_PASS}${DOLLAR}1${DOLLAR}is_args${DOLLAR}args;
set ${DOLLAR}upstream ${GIT_PROXY_PASS}${DOLLAR}1${DOLLAR}is_args${DOLLAR}args;
proxy_pass ${DOLLAR}upstream;
}
location ~ ${MATOMO_LOCATION}(.*) {
resolver 127.0.0.11 ipv6=off valid=30s; ## internal docker dns
set ${DOLLAR}upstream ${MATOMO_PROXY_PASS}${DOLLAR}1${DOLLAR}is_args${DOLLAR}args;
proxy_pass ${DOLLAR}upstream;
}
location ~ ${CHAT_LOCATION}sockjs(.*) {
resolver 127.0.0.11 ipv6=off valid=30s; ## internal docker dns
set ${DOLLAR}upstream ${CHAT_PROXY_PASS}chat/sockjs${DOLLAR}1${DOLLAR}is_args${DOLLAR}args;