Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Giles Bradshaw 85224e1f0c chore(release): 0.0.5 1 rok temu
.drone Squashed commit of the following: 1 rok temu
git-hooks ci: built with library 1 rok temu
.gitignore Squashed commit of the following: 1 rok temu
.versionrc ci: built with library 1 rok temu
CHANGELOG.md chore(release): 0.0.5 1 rok temu
README.md Squashed commit of the following: 1 rok temu
docker-compose.yml Squashed commit of the following: 1 rok temu
package.json chore(release): 0.0.5 1 rok temu
renovate.json Add renovate.json 1 rok temu
yarn.lock ci: built with library 1 rok temu

README.md

chat

secrets

  • chat-admin-name
  • chat-admin-password
  • git-domain
  • local-docker-registry
  • registry-password

initialise mongo

https://docs.rocket.chat/installation/manual-installation/mongo-replicas

docker exec -it [mongo container id] mongo
rs.initiate()

scale chat

docker service scale chat_chat=1